Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

geri dön

HIZLI ERİŞİMDetaylar

Serebral Palsi
Serebral palsi; doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrası erken dönemdeki, beyin hasarı sonucu ortaya çıkan, ilerleyici olmayan ancak yaşla birlikte değişebilen, hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, postür ve hareket bozukluğu olarak tanımlanan bir hastalıktır .

Spina Bifida
Omurilik kanalının bir kısmının kapanmaması sonucu görülen nöral tüp defektidir.

Down Sendromu
Genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır.

Brakial Pleksus
Brakial Pleksus, omurilikten çıkan sinir köklerinin üç büyük dal halinde seyrederek birbirleri ile bağlantı oluşturduğu, koltuk altı bölgesinde yer alan büyük bir sinir topluluğudur. Bu sinirler kürek kemiği, omuz ve kol kaslarının hareketini ve duyusunu sağlar. Zedelenmesi durumunda kürek kemiği, omuz, dirsek, el bileği, el ve parmak kasları etkilenebilir. Zedelenmenin şiddetine ve sinirin zedelenen bölümlerine göre çalışmayan veya etkilenen kaslar değişiklik gösterir.

Duchenne Muskular Distrofi
Genetik bir kas zayıflığı hastalığı olup, daha çok vücuttaki iradeye bağlı olarak çalışan kasları etkilemektedir. Duchenne Muskular Distrofi, kas zayıflığı hastalıklarının en sık görülenidir. Yaklaşık her 3,000 erkek çocuktan birini etkilemektedir.

Hemipleji
Hemipleji veya inme terimi, vücudun sağ ya da sol yarısında istemli hareketin kaybı ve felç anlamına gelir. Kan akımının bozulması sonucu beyin hücrelerinin hasarıyla ortaya çıkar. İnmelerin % 80’i boyun ya da beyindeki bir atardamarın tıkanması sonucu (iskemik), geri kalan kısmı bir damarın çatlaması ve beyin içine kanama olması nedeniyle (hemorajik) meydana gelir.

Skolyoz
Sağlıklı bir kişiye arkadan bakıldığında omurgamızı oluşturan kemikler olan omurlar birbirleri üzerinde düz bir şekilde sıralanır. Arkadan bakıldığında omurganın yana doğru olan eğriliğine “skolyoz” adı verilir. Skolyoz hastalarında birden fazla eğrilik olabilir.Yani “C” şeklinde tek bir eğrilik olabileceği gibi “S” şeklinde birden fazla bir eğrilik de olabilir. Bu eğrilikler sırt ve bel bölgesinde yer alabilir

Tortikolis
Doğumsal tortikolis boynun her iki tarafında bulunan sternokleidomastoid adlı kasın (SKMK) boynun bir tarafında  kısalması sonucu başın bir tarafa eğilmesi ile kendini gösteren bir hastalıktır.


SMA(Spinal Muskuler Atrofi)
Spinal muskuler atrofi (SMA), hareket sinir hücrelerinden (motor nöronlardan) kaynaklı, genetik bir grup nöro-müsküler hastalıktır. Bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücreleri etkilenir.


Mikrosefali ve Hidrosefali
Mikrosefali olarak adlandırılan rahatsızlık baş ve baş çevresi boyutlarının standartlara göre daha küçük olması durumudur. Hidrosefali ise beyin içerisinde sürekli olarak oluşturulan ve beyinin korunmasına, ihtiyaçlarının ve atıklarının taşınmasında görev alan beyin omurilik sıvısının (BOS) artarak kafa içinde basınç oluşturması ile tanınan bir hastalıkdır.

Spinal Kord Yaralanmaları
Spinal Cord, omurilik adı verilen yapıdır.Spinal Cord yaralanmaları omuriliğin herhangi bir travmaya bağlı olarak zedelenmesi sonucu oluşur. Halk arasında omurilik felci olarak da bilinmektedir. Bu hastalığa neden olacak çeşitli etkenler olabilir.